Всички пътници – от опитни туристи до уморени бизнес пътници или начинаещи такива – имат права и в много случаи имат право на обезщетение.
Привлекателността на пътуването със самолет е неоспорима. Той обещава бързи пътувания до далечни дестинации, свързващи култури и континенти. Въпреки това, закъсненията на полетите остават неизбежна част от това изживяване и въпреки че могат да бъдат разочароващи и да ви доведат до ръба, понякога има сребърна подплата.

ТЕРМИНАЛ преглежда вашето право за неочаквано плащане от оживените летища на Европа до глобалните центрове на континентите. Затегнете коланите!

Какво не е покрито:
Повечето разпоредби не изискват авиокомпаниите да компенсират пътниците за закъснения, дължащи се на „извънредни обстоятелства“. Това включва времето, сблъсъци с птици, стачки на летищния персонал и проблеми с контрола на въздушното движение.

Европа: разпоредбите на Обединеното кралство и ЕС
Регламент 261 на ЕС: Първоначално въведен от Европейската комисия, този регламент гарантира, че пътуващите в рамките на ЕС получават компенсация за значителни закъснения на полети, отменени полети и случаи, когато качването на борда е неоснователно отказано. Пътниците могат да поискат компенсация за закъснения от 3 часа или повече, като сумите варират в зависимост от разстоянието на полета.

UK261: След Брекзит, Обединеното кралство възприе същността на EC 261, преименувайки го на „UK261“. Основните защити остават, но компенсацията вече е в лири (£). И двата регламента обаче имат клаузи за „извънредни обстоятелства“, освобождаващи авиокомпаниите от компенсации по време на непредвидени събития като природни бедствия.

Съединени щати: разпоредбите на DOT
Разпоредби на Министерството на транспорта на САЩ (DOT): В САЩ авиокомпаниите са задължени да компенсират пътниците за отказан достъп на борда поради свръхрезервации съгласно разпоредбите на DOT. Въпреки това, за закъснения и отмяна на полети американските авиокомпании не са законово задължени да предоставят компенсации, но те трябва да предложат определени услуги и възстановяване на разходи въз основа на техните индивидуални политики за обслужване на клиенти.

Азия: различни права между нациите
Китай – Правила на Администрацията за гражданска авиация на Китай (CAAC): Пътниците, които имат закъснения в Китай, са защитени съгласно разпоредбите на CAAC. Авиокомпаниите трябва да осигурят храна, настаняване и обезщетение в зависимост от продължителността на закъснението.

Индия – Правила на Генерална дирекция за гражданска авиация (DGCA): Индийските разпоредби налагат обезщетение за отказан достъп на борда, анулиране и закъснения, като сумата се основава на продължителността на закъснението и разстоянието на полета.

Канада: Правилата за защита на пътниците във въздушния транспорт
В Канада Правилата за защита на пътниците във въздушния транспорт (APPR) уреждат правата на пътниците във въздушния транспорт. Тези разпоредби гарантират, че пътниците получават компенсация за прекъсвания на полета, които са под контрола на авиокомпанията и не са свързани с безопасността. Компенсацията варира в зависимост от продължителността на закъснението и размера на авиокомпанията.

Австралия:
Въпреки че Австралия няма стандартизиран регламент за обезщетението като ЕС, отделните авиокомпании имат свои харти за обслужване на клиенти, които очертават обезщетенията и грижите при закъснения.

Нова Зеландия
Законът за гражданската авиация в Нова Зеландия не задължава авиокомпаниите да компенсират закъсненията. Законите за защита на потребителите обаче изискват авиокомпаниите да предоставят услуги с „разумна грижа и умения“.

Южна Америка: мозайка от разпоредби
Страните от Южна Америка имат различни разпоредби, често базирани на техните национални органи за гражданска авиация. Например ANAC на Бразилия налага обезщетение за закъснения на полети, докато други държави може да имат по-малко строги правила. От съществено значение е да проверите местните разпоредби въз основа на вашата страна на заминаване или пристигане.

Кои правила се прилагат? Националност на борда, кацане и авиокомпания
Определянето на приложимите разпоредби за компенсация може да бъде малко сложно, тъй като често зависи от комбинация от фактори:

Качване и кацане
Правилата обикновено се прилагат в зависимост от това къде излита или пристига полетът. Например, полет, излитащ от Париж (град от ЕС) до Ню Йорк, ще попада под EC 261, независимо от националността на авиокомпанията. Обратно, полет от Ню Йорк до Париж, изпълняван от авиокомпания извън ЕС, може да не е обхванат от EC 261, но ако се изпълнява от авиокомпания от ЕС, ще бъде.

Националност на авиокомпанията
Националността на авиокомпанията също може да играе роля. Например, полет от Токио до Лондон на британска авиокомпания ще бъде покрит от UK261 за отсечката до Лондон, но японска авиокомпания може да не предлага същата защита за същия маршрут.

Изгубени в транспорта: дилемата на осъзнаването
Въпреки тези стабилни защити, зашеметяващите 86% от пътниците не знаят за правата си, което води до непотърсени обезщетения. Тази празнина подчертава значението на образованието на пътниците. Знанието не е само сила – то може да означава и билет до следващата ви дестинация.

Последно обаждане за качване
От Европа до Азия, Северна и Южна Америка и Океания разпоредбите имат за цел да защитят пътниците във въздушния транспорт. Въпреки че спецификата може да варира, същността остава: като пътник имате права. Така че следващия път, когато полетът ви закъснее, не забравяйте да проверите правата си.

С правилните познания небето наистина може да бъде по-приятелско. Безопасни пътувания!

Терминал.ею