Отмяна на полет

Ако превозвачът анулира полета, за който имате издаден билет, повече от две седмици преди датата на полета, той трябва да ви осигури заместващ полет според наличността, за която ви информира, или да възстанови цената на билета. В по-кратък срок той е длъжен да ви осигури заместващ полет според наличността, за която ще ви информира, или да възстанови цената на билета и да заплати фиксирана финансова компенсация.
Компенсация не се предоставя, ако пътувате със заместваща връзка в моменти, подобни на първоначалния полет.

Закъснение на полета

Ако полетът закъснее с повече от два до четири часа (в зависимост от разстоянието), пътникът има право на грижи, т.е. информация, две телефонни обаждания или достъп до интернет, освежителни напитки, евентуално хотел и транспорт от/до летище, до степен, съответстваща на дневното време и продължителност на закъснението. Освен това, правото на обезщетение възниква в случай, че пътникът със закъснял полет е пристигнал на местоназначението на своето пътуване три или повече часа по-късно.

Липсва свързващ полет

Това е ситуация, при която поради закъснение на първия полет изпуснете свързващия полет, превозвачът е длъжен да ви осигури заместващ полет във възможно най-кратък срок (зависи от времето). Тук се прилага същият обхват от права, както при закъснял полет.

Отказ за качване на борда

Има ситуация, в която превозвачът няма да ви приеме за превоз, въпреки че сте пристигнали навреме и с валиден билет за чекиране, тъй като са продадени повече места от капацитета на самолета. Имате същите права като при отменен полет.